Αυτοκόλητα

Αυτοκόλητα της Κατάληψης Ματσάγγου απο προηγούμενα χρόνια